artifactal inteligence

Sztuczna inteligencja zwana jest technologią przyszłości, jednak już teraz wywiera znaczący wpływ na wiele dziedzin życia. Z definicji jest to zdolność maszyn do wykonywania umiejętności przypisanych ludziom. W jaki sposób działa sztuczna inteligencja i gdzie znajduje zastosowanie?

Co to jest sztuczna inteligencja?

Poprzez sztuczną inteligencję należy rozumieć nadanie maszynom zdolności do wykazywania ludzkich umiejętności, takich jak na przykład:

 • uczenie się,
 • rozumowanie,
 • planowanie,
 • kreatywność,
 • postrzeganie otoczenia,
 • radzenie sobie z problemami.

Maszyny zdobywają wymienione umiejętności za pomocą specjalistycznych algorytmów i dostępu do dużych zbiorów danych. 

Rodzaje sztucznej inteligencji

Wiedząc, co to jest sztuczna inteligencja, można przejść do podziału na różne rodzaje. Można mówić o słabej sztucznej inteligencji oraz silnej sztucznej inteligencji. W pierwszym przypadku maszyna jest odpowiednio przeszkolona i służy do wykonywania określonych, przypisanych jej zadań. Znajduje ona szerokie zastosowanie w przemyśle, gospodarce czy automatyce. Tymczasem silna sztuczna inteligencja składa się z dwóch podtypów, to jest ogólnej sztucznej inteligencji oraz sztucznej superinteligencji. Ogólna sztuczna inteligencja to forma teoretyczna – zgodnie z jej ideą maszyna posiada takie same możliwości, jak człowiek, a więc potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać problemy. Natomiast superinteligencja mogłaby przewyższyć możliwości ludzkiego mózgu. Warto mieć świadomość, że ten rodzaj AI jest obecnie badany, stanowiąc przedmiot zainteresowania naukowców, niemniej jednak nie sposób podać praktycznych przykładów jego zastosowania. Rodzaje sztucznej inteligencji można także podać, mając na względzie możliwości konkretnych maszyn. Wyróżnia się tutaj maszyny:

 • reaktywne – nie przechowują pamięci, dlatego nie posiadają umiejętności uczenia się,
 • z ograniczoną pamięcią – wykorzystują informacje zawarte w bazach danych (na przykład GPS),
 • z teorią umysłu – są w stanie zrozumieć zarówno zachowania ludzkie, jak i uczucia,
 • samoświadome – są zdolne do postrzegania, rozumowania i działa tak samo jak istoty ludzkie.

Jak działa sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja AI znalazła powszechne zastosowanie w codziennym życiu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że czerpią z jej możliwości nawet w trakcie podejmowania prostych działań. Jak działa sztuczna inteligencja? Jej podstawowym zadaniem jest odnaleźć się w konkretnej sytuacji i odpowiednio zareagować. Sztuczna inteligencja znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach życia, a także gospodarki. Wykorzystuje się ją między innymi w:

 • sprzedaży – chatboty w krótkim czasie odpowiadają na pytania klientów,
 • bankowości – algorytmy są w stanie ocenić zdolność kredytową klienta, przeprowadzane transakcje czy efektywnie zarządzać danymi,
 • ochronie zdrowia – niewielkich rozmiarów maszyny pełnią funkcję asystentów medycznych, analizując wyniki badań czy przypominając o konieczności zażycia leku,
 • tłumaczeniach maszynowych – w tym między innymi do tworzenia automatycznych napisów,
 • motoryzacji – algorytmy wykorzystywane są w tworzeniu zabezpieczeń oraz nawigowaniu,
 • cyberbezpieczeństwie – sztuczna inteligencja wyłapuje zagrożenia i rozpoznaje cyberataki, podejmując odpowiednie działania ochronne,
 • zwalczaniu dezinformacji – algorytmy wyszukują nieprawdziwe informacje, następnie usuwając je ze stron internetowych czy mediów społecznościowych.

Dlaczego sztuczna inteligencja jest tak ważna?

Sztuczna inteligencja postrzegana jest jako kluczowy element cyfrowej transformacji społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych. Choć niektóre systemy istnieją od przeszło 50 lat, to dopiero obecnie znajduje się ona w fazie intensywnego rozwoju. Jej powszechne zastosowanie przyczynia się do poprawy jakości życia, jednocześnie ułatwiając dostęp do wielu rozwiązań czy walcząc z dezinformacją, postrzeganą jako jedno z największych zagrożeń współczesnego świata.

Zagrożenia związane z popularyzacją sztucznej inteligencji

Badania wykazują, że aż 88% Europejczyków uważa popularyzację sztucznej inteligencji za konieczną. Niemniej jednak uważają oni, że wszelkie zmiany powinny być wprowadzane rozsądnie i przede wszystkim ostrożnie. Kilkanaście lat temu bano się, że roboty będą zabierać ludziom pracę, gdyż są w stanie wykonywać obowiązki efektywnej, a dodatkowo generują niższe koszty. Dziś wiadomo, że automatyzacja to jeden z elementów transformacji, przez którą przechodzą społeczeństwa. Tymczasem pozostają jeszcze inne zagrożenia, jakie niesie za sobą popularyzacja AI. Algorytm sztucznej inteligencji tworzony jest tak, aby maszyna posiadała zdolność reagowania w określonych sytuacjach. Niemniej jednak coraz częściej mówi się o supeinteligencji, która swoimi możliwościami przewyższy możliwości ludzkie. Z jednej strony rozpatruje się ją w kategorii szansy, z drugiej strony może stanowić poważne zagrożenie. Mówi się, że nowoczesne systemy wyposażone w AI powinny posiadać wyłącznik awaryjny, a także być projektowane w celach służących dobru ogółu. Ponadto należy mieć świadomość, że za ewentualne uchybienia zawsze finalnie odpowiada człowiek.